Wysokiej jakości separatory substancji ropopochodnych

Efektywne oczyszczanie z zanieczyszczonych zawiesin jest zapewnione, jeżeli ktokolwiek zdecyduje się na kupno separatorów substancji ropopochodnych do wykorzystania we własnym przedsiębiorstwie. Ścieki doprowadzone do separatora powinny być oczyszczane z zawiesin mineralnych w osadniku poprzedzającym urządzenie. Można również decydować się na separator ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem zawiesin mineralnych.

Osadnik wstępny musi mieć pojemność czynną równą co najmniej stokrotności obliczeniowego przepływu nominalnego. Stopień oczyszczania ścieku jest zgodny z wymogami zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 858, a także z aktualnymi zapisami prawnymi. Do separatorów nie mogą zostać wprowadzane ścieki bytowo – gospodarcze, ługi myjące, a także oleje mineralne pod postacią trwałej emulsji. Szczegółowe informacje w temacie użytkowania separatorów podane są na witrynie internetowej. Można także dowiadywać się kwestii szczegółowych od sprzedawców. Jeżeli będzie to kiedyś potrzebne, wskazana marka zaproponuje także serwis separatorów substancji ropopochodnych.

Separatory świetnie wywiążą się ze swojej funkcji, jaką jest oddzielenie substancji ropopochodnych od wody przed wpłynięciem do kanalizacji. Umożliwiają to dwa procesy: koalescencji i rozdziału ciał stałych. Wówczas, w wyniku przepływu ścieków przez specjalnie dobrane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe łączą się w większe skupiska i następuje flotacja substancji ropopochodnych oraz zgromadzenie się zanieczyszczeń na powierzchni zwierciadła wody.

Nowoczesne separatory nie dopuszczają do zanieczyszczenia zbiornika, gdyż po przekraczaniu ustalonego odgórnie poziomu gęstości automatycznie zamknie się w nich odpływ nominalny. Do wybrania jest kilka modeli separatorów, wobec czego można dopasować taki, jaki spełni jego oczekiwania powiązane z użytkowaniem. Niektóre z nich posiadają obejście burzowe, co zwiększa przepustowość nominalną, żeby w przypadku intensywnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukiwała powierzchnie zajęte olejem.

Dodaj komentarz