Pomoc zakładu pogrzebowego – co uczynić, gdy odejdzie bliska rodzina?

Każdy z nas dawno temu umrze. Nie da się tego ani przewidzieć, ani zaplanować. Śmierć dotyczy każdego człowieka, nie ma tutaj znaczenia czy jest to rolnik, górnik czy postać realizująca się w innym zawodzie. Rolnikowi zabezpieczonemu w KRUS przypada zasiłek pogrzebowy. Oczywiście taki zasiłek należy się rodzinie zmarłego, a konkretnie mówiąc osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Jeśli koszty pogrzebu pozostały pokryte przez wyżej zamienione osoby wtedy to im zwracane są pieniądze wydane na pochówek – to im wypłacany jest zasiłek pogrzebowy. Wysokość takiego zasiłku nie może naruszać wskazanej kwoty. W przypadku, kiedy wydatki pogrzebu pokrywane są przez jednostki, organizacje czy osoby niespokrewnione wówczas wielkość zasiłku pogrzebowego jest równa poniesionym, udokumentowanym kosztom, nie przekraczającym niemniej jednak wyznaczonej ustawowo kwoty. W wypadku, kiedy wydatki pokrywane są przez więcej aniżeli jedną osobę wtenczas zasiłek pogrzebowy jest dzielony proporcjonalnie do poniesionych wydatków. Jaka jest kwota zasiłku pogrzebowego?

Kwoty wszystkich zasiłków, dodatków i świadczeń są ściśle określone, co potwierdza zielen.pl – zakład pogrzebowy gdańsk. O tym, jaka jest wysokość praktycznego świadczenia można dowiedzieć się z rozmaitych źródeł, w tym choćby ze witryny internetowej KRUS -u. Na dzień nowoczesny kwota zasiłku żałobnego wynosi 4.000 zł. Osoba, jaka poniosła wydatki pogrzebu ma określony czas na to, aby z takowych kosztów rozliczyć się i tym samym otrzymać zasiłek pogrzebowy. Okres po jakim wygasa możliwość złożenia wniosku o uzyskanie zasiłku pogrzebowego to 12 miesięcy.

Mamy w takim razie rok czasu na to, by taki wniosek złożyć do poprawnego urzędu, rozliczyć się z kosztów nadanych na pogrzeb oraz by zasiłek pogrzebowy uzyskać. Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o zasiłek pogrzebowy? Niestety, nawet w tak ciężkich dla nas chwilach, jak Śmierć naszych bliskich potrzebne jest zachowanie wiarygodnych formalności. Nie jest to dla nas bezproblemowe lecz nie ominiemy w żaden sposób takich zasad. Wszystko musi odbywać się zgodnie z przepisami, zgodnie z określonymi normami.

Dodaj komentarz