Oprzyrządowanie i akcesoria dla krajowych służb wojskowych

Wielość i zróżnicowanie krajowych służb mundurowych sprawia, że sukcesywnie występuje coraz pokaźniejsze zapotrzebowanie na produkcję szczegółów umundurowania. W przypadku służb państwowych, najczęściej każdy wstępujący do służby żołnierz bądź funkcjonariusz innej służby otrzymuje kompletne umundurowanie, w skład którego wkracza mundur treningowy, uniform wyjściowy, umundurowanie galowe, dwa rodzaje obuwia, koszule, krawaty, różnorodne rodzaje spodnie, czapki wojskowe należyte do konkretnego typu mundurowania, a też dodatkowe wyposażenie, w tym między innymi broń, środki przymusu bezpośredniego (w przypadku Policji i Straży Gminnej) a również NoPoPatch. Większość resortowych rozporządzeń przewiduje jednakże określony czas okres używania pozyskanego umundurowania. Zwykle po upływie jednego roku następuje wymiana na innowacyjne sorty mundurowe lub uzupełnienie starych.

Biorąc pod uwagę paręset tysięcy żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych, corocznie występuje niezmiernie duże zapotrzebowanie na tego typu odzież i akcesoryjne wyposażenie. Mówiąc o mundurach krajowych żołnierzy mamy na myśli zazwyczaj zielony mundur wyjściowy i zieloną rogatywkę. Gdyby jednakże bardziej wgłębimy się w tematykę umundurowania polskich Sił Zbrojnych, łatwo zauważamy, że wojskowa zieleń w szeregu przypadków zastępowana jest również innymi odcieniami. Znamy jakkolwiek granatowe, czarne oraz niebieskie mundury oraz czapki wojskowe, które typowe są dla polskich wojsk powietrznych, a też wojsk marynarki wojennej. Różnorodność mundurów lokalnych żołnierzy często nie pozwala na trafne zidentyfikowanie wszystkich żołnierzy. Niejednokrotnie ich mundury mylone są także z mundurami funkcjonariuszy Służby Celnej a również funkcjonariuszami innych służb wojskowych.

W jeszcze większe zakłopotania wprawia każdego amatora różnorodność mundurów wojskowych w zależności od okoliczności wykonywanych zadań. Nieraz ćwiczebne umundurowanie moro nie zezwala na należyte przypisanie żołnierza do konkretnego rodzaju wojska, które nie zawsze jest uszyte z tradycyjnych militarnych wzorów w odcieniach ciemno szarej zieleni.

Komentarze

Dodaj komentarz