Drukarki fiskalne jako zobowiązanie podatnika

Stworzone na powierzchni wieków zasady podatkowe są formą zaleceń zgodnych z teoriami ekonomii i kapitałów, z którymi muszą się liczyć parlamenty lub partie polityczne. Zarys początkowych zasad podatkowych wprowadził Adam Smith. Przejrzysta oraz ewidentna formuła podatku opierająca się na pewności, dogodności, taniości i równość w dziewiętnastym wieku została poddana modyfikacjom. Wprowadzone wówczas zmiany oraz poprawienia zasad podatkowych autorstwa Adolfa Wagnera do dziś pozostał w niemal niezmienionej postaci.

Pośród głównych zasad odnoszących się do płatności podatki, wartą podkreślenia jest ta, która sprowadza się do ekonomicznego aspektu zapłaty obowiązkowych należności w stosunku do państwa. Zgodnie z jej wytycznymi, podatki w żadnym wypadku nie muszą pomniejszać majątku podatnika. Świadczy to, iż płatności na rzecz państwa powinny być pokrywane tylko ze środków bieżących – wspomóc mają drukarka fiskalna. Inną koronną zasadą podatkową jest reguła sprawiedliwości uwzględniająca powszechny obowiązek płacenia podatków. Pozostałe dwie, to norma techniczna oraz reguła fiskalna.

Opłaty podatkowe zasilające budżety samorządów i państwa odgrywają ciąg istotnych funkcji. Jedną z najważniejszych jest funkcja fiskalna, która jest głównym źródłem dochodów budżetowych. Historia istnienia funkcji fiskalnej sięga czasów najdawniejszych oraz w dalszym ciągu odgrywa decydującą rolę w procesie harmonijnego funkcjonowania organów państwowych. Następną niezmiernie znaczącą funkcją podatki jest stymulacyjność. Działania stymulacyjne prowadzone przez rząd drogą podatkową pozwalają na przyspieszenie, czy też ewentualnie wstrzymanie aktywności biznesmenów na określonych szczeblach drabiny przemysłowej.

Procesy tego typu dokonywane są na drodze podnoszenia podatków w przypadku próby zniechęcenia korporacji, lub przez wprowadzenie ulg oraz zwolnień podatkowych, gdy państwu zależy na rozwojowi wyznaczonej gałęzi przemysłu. Podatki spełniają również funkcję informacyjną, jaka zezwala na określenie czy dane procesy gospodarcze przebiegają należycie, czy też występują w ich wypadku jakieś niedoskonałości. Informacyjny charakter opłat podatkowych przejawia się też w ukazywaniu przekształceń ustrojowych w obrębie państwa.

Dodaj komentarz