Czemu mamy kłopot z depresją? Gdzie poszukiwać pomocy?

Bardzo niejednokrotnie schorowani zadają sobie pytanie, z jakiej przyczyny chandra dopadła akurat ich. Każdy ma własne mocne i słabe szczegóły. Niektórzy ludzie są o wiele bardziej narażeni na depresję, aniżeli inni, lecz w niesprzyjających okolicznościach każdy z nas ma prawo zachorować. Istotne w tym wypadku uzależnienia genetyczne powstania depresji. Czynników genetycznych jest jednakże dużo i nie można wskazać jednoznacznie jak one działają. Sukcesja nie przesądza wcale o ryzyku zachorowania na depresję. Zwiększa to niemniej jednak ryzyko zachorowania.

Nawet, jeśli w rodzinie ktoś choruje na depresję, wymagane są jeszcze czynniki środowiskowe, aby owa choroba mogła rozwinąć się u danej osoby. Nie ma określonego rodzaju osobowości, jaki byłby najbardziej narażony na szansę zachorowania na depresję. Mimo to takie cechy jak: perfekcjonizm, skrytość, są w stanie jednakowo jak skłonność do leku zwiększać niebezpieczeństwo zachorowania. Ludzie, jacy mają tendencję do wahań nastroju, są również bardziej narażeni na zakłócenia afektywne dwubiegunowe, czyli maniakalno – depresyjne – tu pomoże psychoterapia wrocław. Okazuje się, iż stres może spowodować depresję, gdy pojawia się nagle i jest niebywale silny.

Podobnie jest w wypadku długotrwającego stresu. Po doświadczeniu sytuacji stresowej objawy depresji występują znacznie częściej niż w innych zawiłych życiowych sytuacjach. Stres może spowodować predyspozycję do wystąpienia depresji bądź też być czynnikiem ją generującym. Takie wydarzenia życiowe, jak strata życiowego partnera, strata pracy, czy śmierć bliskiej osoby są w stanie być przysłowiową kroplą, która przepełni kielich. Długotrwające problemy życiowe sprawiają hiperbola incydentalnych kłopotów. Z doświadczenia nie ulega kwestii, iż elementami wyzwalającymi może być także utrata szacunku do siebie, czy też destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe pokazują, że czynnikami wyzwalającymi nie musi być dowolna strata. Każdy z nas reaguje na stres oraz nie można przewidzieć wyznaczonej sytuacji, w której może pojawić się depresja, oraz kiedy obciąży ona stworzony przez nas organizm.

Dodaj komentarz